Elfogadta az EU a pánezrópai (PEPP) magánnyugdíjtermékekről szóló rendeletet

Elfogadta az EU a pánezrópai (PEPP) magánnyugdíjtermékekről szóló rendeletet

A Tanács a tőkepiaci unió keretében elfogadta a páneurópai magánnyugdíjtermékekről (PEPP) szóló rendeletet, továbbá a befektetési alapok határon átnyúló forgalmazásáról szóló rendeletet és irányelvet.

A páneurópai magánnyugdíjtermékről szóló rendelet egy új típusú önkéntes magánnyugdíjterméket hoz létre, amelynek igénybevételével a fogyasztók önkéntesen kiegészíthetik a nyugdíjcélú megtakarításaikat, miközben stabil fogyasztóvédelemben részesülnek. 

A PEPP az egyes cikkekben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az EU Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított 12 hónap elteltével alkalmazandó. 

A befektetési alapok határon átnyúló forgalmazásával kapcsolatos intézkedéscsomag a meglévő szabályozási akadályok megszüntetésével és a forgalmazási költségek csökkentésével megkönnyíti a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását. A rendelet az EU Hivatalos Lapjában történő publikálás időpontjától alkalmazandó, azzal, hogy bizonyos cikkeit a hatálybalépés időpontját követő 24 hónaptól kell alkalmazni.

Fotó: Pexels

Biztosítók